უნივერსიტეტი პარიზში, მე-12 რუკა
რუკა უნივერსიტეტი პარიზში, მე-12