უნივერსიტეტი პარიზში, მე-8 რუკა
რუკა უნივერსიტეტი პარიზში, მე-8