უბანი Saint -,, ლაზარე რუკა
რუკა რაიონის Saint-Lazare